Doradca Kredytowy czy Ekspert Kredytowy – kogo wybrać?

Terminy „doradca kredytowy” oraz „ekspert finansowy” są powszechnie używane zamiennie. Jednakże istnieje istotna różnica między tymi dwiema rolami. To, co odróżnia te dwie specjalności, jest ich regulacja zgodnie z Ustawą o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23 marca 2017 r.

Kluczowym elementem rozróżniącym obie profesje jest sposób, w jaki pobierają wynagrodzenie za swoje usługi. Doradcy kredytowi pobierają wynagrodzenie bezpośrednio od Klienta, zgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami. Oznacza to, że klient ponosi dodatkowy koszt tego typu usługi. Ekspert kredytowy natomiast otrzymuje wynagrodzenie z prowizji banku, a cała współpraca dla Klienta jest bezpłatna. Warto podkreślić, że zarówno niezależny ekspert kredytowy jak i pracownik banku, pracują na tej samej ofercie kredytowej. Oczywiście, skorzystanie z usługi niezależnego eksperta kredytowego może przynieść klientowi korzyści, ponieważ taki ekspert ma dogłębną znajomość procedur bankowych i może dokładnie ocenić zdolność kredytową klienta w konkretnym banku.

Ekspert kredytowy może również pomóc klientowi w skompletowaniu niezbędnych dokumentów, kontrolować ich poprawność oraz wskazywać ewentualne błędy. Dzięki temu proces składania wniosku jest bardziej efektywny. Warto też zaznaczyć, że ekspert kredytowy ma dostęp do bieżących informacji na temat analizy kredytowej i może informować klienta o stanie jego wniosku.

Współpraca z ekspertem kredytowym może więc przyspieszyć proces uzyskania kredytu hipotecznego, eliminując jednocześnie dodatkowe koszty wynagrodzenia. Taka transparentna i fachowa współpraca może również pomóc Klientowi w uniknięciu zbędnego stresu i zrozumieniu wszystkich aspektów skomplikowanego procesu kredytowego.

Należy zaznaczyć, że ekspert kredytowy nie tylko zna procedury bankowe, ale również potrafi precyzyjnie określić klienta pod względem zdolności kredytowej. Na podstawie swojego doświadczenia może wskazać, w którym banku klienta ma większe szanse na uzyskanie finansowania, uwzględniając różne aspekty związane z formą zatrudnienia czy źródłem dochodów.

Procedury banków w Polsce mogą być różnorodne i podlegać zmianom w zależności od aktualnej sytuacji na rynku. Współpraca z ekspertem kredytowym może okazać się niezwykle pomocna w tym zakresie. Ekspert ten jest w stanie pomóc klientowi skompletować niezbędna dokumenty i pokierować nim w procesie składania wniosku. Dzięki temu wniosek może być kompletny już na samym początku, co przyspiesza całą procedurę udzielania kredytu.

Niezależny ekspert kredytowy działa w oparciu o etyczne i ustawowe wymogi. Jego obowiązkiem jest przedstawienie klientowi minimum trzech ofert od różnych banków, wraz z uwzględnieniem ryzyk i szczegółowych warunków  kredytu. Klient ma pełną kontrolę nad wyborem oferty, a cała współpraca jest transparentna i pozbawiona wątpliwości czy konfliktów interesów.

Myślę, że dodatkowym atutem współpracy ze nami jest nasze wieloletnie doświadczenie w branży finansowej, zdobywane w pracy jako doradcy bankowi oraz dyrektorzy oddziałów w największych bankach w Polsce takich jak: BNP Paribas Bank Polska S.A., Raiffeisen Bank, VeloBank S.A. (wcześniej Getin Bank) oraz Santander Bank. Pozwala nam to szerzej spojrzeć na sytuację Klienta, także „oczami banku” i najlepiej przygotować na proces udzielania kredytu hipotecznego.

Comments are closed.